Försökskonferens 2018

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 28/11

Inledning
Deltagare
Väder samt resultat från växtskyddsförsök och inventeringar i ÖSF-området
Inventeringar av insekter i raps
Varför blev det så mycket insektsskador i raps 2018?
Åkerböna för humankonsumtion
Ökande problem med Bönsmyg
Tekniska nyheter kring spridning av växtnäring och växtskyddsmedel
Vad händer om Glyfosat försvinner?
Risker med import och transport av hö och halm
Resultat från ogräsförsöken 2018
Nya inovationer inom växtskydd-Seeds nytt program inom BASF Agricultural Solutions

 

Torsdag 29/11

Höstgödsling i spannmål
Kväveform försöken
Yara kväveform
Greppas fosforenkät – 3 887 bönder tycker till om fosforåtgärder i jordbruket
Bevattning i spannmål
Krav på dränering vid ett förändrat klimat
Rätt att nyttja vatten eller nyttja vatten rätt
Användarundersökningen 2018
Mellangrödor som funkar och hur bygga mullhalt
Nya utbrott av svartrost i vete och korn: Är den fruktade sjukdomen här för att stanna?
Skördegap försöken
Maltkornstävlingen 2018 - Vad har vi lärt oss?
Cgrain