<%@ Language=VBScript %> <% Response.Expires = -1 Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache" Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>

Försökskonferens 2007

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Program
Deltagarlista
 
Onsdag 16/1
Spannmålsmarknaden 2006 - tillfällig uppgång eller ny trend
Vad ska vi odla under de närmaste åren, Svenska Foder
Vad ska vi odla under de närmaste åren, Lantmännen
Sortåret 2006 WX-län
Hampa
Virvelteknik
Skördeteknik höstoljeväxter
Utsädesmängd i ärter
Fosforprojekt
Majs
Sortåret 2006 ABCU-län
Kalksalpeter eller amoniumkväve vid komplettering
Fosforstege i kombisådd till maltkorn
Tidpunkter för NPK till höstvete
Odling av brödsäd i ekologisk odling
Vinass till vårvete, spridningsteknik
Vinass till höstvete, spridningstidpunkt och spridningsteknik
Växtnäringsåret 2006
Torsdag 17/1
Växtskyddsåret 2006
Strategi för svampbekämpning i höstvete 2007
Odlingssystem och bladlöss, uttjatat eller outnyttjad resurs
Jordbearbetningssystem för uthållig spannmålsproduktion
Lägesrapport från fusariumprojekt i höstvete och havre
Risken för vetedvärgsjuka 2007
Oljeväxtodling norr om Mälaren
Metodutveckling för detektion av jordbundna sjukdomar
Nytt om gamla produkter
Ogräsflorans förändring i ett förändrat klimat
Ogräsåret 2006