Försökskonferens 2010

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 12/1
Vattendirektivet, Östersjöplanen och Nitratdirektivet
Regelförändringar för miljöhänsyn i jordbruket
Optimerad kväve- och fosforgödsling till ensilagemajs
Marknadens ryckighet - marknad och politik
Bornsjön
Sortförsök i Majs
Höstsäd
Höstvetets olika vägar till skörd
Tidigt korn och havre
Vårsäd
Växtnäringsåret 2009
Växtplatsanpassad N-Gödsling
 
Onsdag 13/1
Växtskyddsåret 2009
Försök med olika betningsmedel mot jordloppor i vårraps
Våroljeväxter - Jordloppor
Rostsvampar i stråsäd i Mälardalen
Biologisk effekt med avdriftsreducerande utrustning
Bekämpningsstrategier mot Svartrost
Fågelskådare och lantbrukare i samarbete
Växtskyddsinfo i mobilen
Ogräsåret 2009
Hållbarhetsdirektivet