Försökskonferens 2015

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 13/1
Pollinatörer i fröodling
Vallfröetablering
Vallfröodling i Mellansverige
Höstvete, miljö och odlingssystem
Växtnäringsåret 2014
Nyhetstimme
-Vatten, värt att vårda
-NFTS
Gödsling till vår & höstraps
Utsädesbetning med växtnäring till vårraps
Kväve till höstvete, gödsling och effektivitet
Åkerbönor som foder - Taninner
Mangangödsling till spannmål
 
Onsdag 14/1
Växtskyddsåret 2014
Rost - hotet mot vår odling?
Vårraps - mycket att lära
Kålfluga - en ny skadegörare i raps
Rapsbaggar - resultat från resistensundersökningar
Jordloppor - hur hanterar vi dessa i framtiden?
Skördeförsök i projektet Vårraps 3000
Ogräsåret 2014
Några nya sätt att upptäcka förekomsten av skadegörare
Nyhetskvarten
-Fångst av rapsbaggar i gulskålar
-Skalbaggsås
-Integrerat växtskydd