Försökskonferens 2019

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 15/1
Blöta höstar och torra somrar - hur klimatanpassar vi mellansvensk växtodling?
Nematoder, ett ökande problem i mellansvenskt lantbruk?
Sortpasset! Nya sorter inför höstsådd 2019? Utsädesbrist till vårbruket?
  -Scandinavian Seed
  -Lantmännen Lantbruk
Nyhetstimme
  -Jordprover på Brunnby under 2018
  -Nya kriterier för redovisning av graderingar
  -Utsädesbehandling med växtnäring
Beräkningsmodell för gödsling av höstraps.
Olika kväveformer till höstvete, vad spelar det för roll?
Fosforgödsling till spannmål - favorit i repris eller nya landvindningar?!
Mullhalt i mark - en ny beräkningsmodell!
 
Onsdag 16/1
Växtskyddsåret 2018- resultat av de viktigaste växtskyddsförsöken och inventeringarna
Insekter - skada och nytta
Tillväxtreglering i höstraps
Följ växtskadegörare digitalt under säsongen
Höstbekämpning av ogräs - möjlighet och risk
Växtskyddsmedel i vatten - fokus på diflufenikan
Dialogarbete för hållbart växtskydd
Gulskålskurs
Innovationer för hållbart växtskydd
Insekter i höstraps - varför blir det problem?