<%@ Language=VBScript %> <% Response.Expires = -1 Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache" Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>

Försöksrapport 2005
Mellansvenska Försökssamarbetet
Hem till: FIV, ÖSF, Sveaförsöken

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport. För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 

Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 060202

-
Innehållsförteckning
-

Växtodlingsåret 2005

-
-
-
-

Jordbearbetning

Olika jordbearbetningssystem

Växtnäring

Kvävestrategi i höstvete
Kloridgödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete
Kväve och fosfor på hösten till höstvete
Kvävegödsling till vårkorn
Gödsling med S, P, K och N till ärtor

Ogräs

Ogräsförsök 2005 - inledning
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
Bekämpning av örtogräs i lin
Selektivitet och optimering av dos vid örtogräsbekämpning i vårsäd
Skräppa vid vallanläggning

Vall

Odlingssystem för grovfoderproduktion
Vallfröblandning för breddat skördefönster
Breddat skördefönster - Värmland
Fröblandningar med rörsvingel och Hykor
Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver
Sortförsök i majs

Vallfrö

Rödsvingel - stråförkortning
Timotej - stråförkortning

Potatis

Potatissorter i försöken
Flytande betning mot silverskorv
Betning mot knäpparlarver i potatis

Oljeväxter

Höstrapssorter
Kväve till höstraps
Utsädesmängder i höstraps, sådd med Väderstad Rapid
Svampbehandling i höstraps 2005
Våroljeväxter
Vårrybs

Sorter

Sortförsök
Höstvete - inledning
Höstvete
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
Höstråg
Rågvete
Vårvete
Korn
Korn, tidiga sorter
Havre
Havre, tidiga sorter
Ärter

Växtskydd

Växtskydd - inledning
Svampbehandling i höstvete
Broddbehandling i höstvete
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
Bekämpning av insekter och svamp i rågvete
Svampsjukdomar i vårvete
Svampsjukdomar i vårkorn
Svampsjukdomar i havre
Bekämpning av insekter i havre
Minerarflugor i vårsäd
Betning i stråsäd
Svampbehandling i våroljeväxter
Betning mot jordloppor i vårraps
Svampbekämpning i timotej- och ängssvingelfrö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksräknare