Försöksrapport 2008
Mellansvenska Försökssamarbetet
Hem till: FIV, ÖSF, Sveaförsöken

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 090217

Innehållsförteckning

Förord
Innehållsförteckning
Statistiska begrepp i försöksrapporten
Mellansvenska försökssamarbetet 2008

Växtodlingsåret 2008

Växtodlingsåret i Försök i Väst
Växtodlingsåret i Östra Sverigeförsöken
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
Temperatur och nederbörd i Mellansverige

Jordbearbetning

Såteknik i majs

Växtnäring

Kvävebehov för höstvete under olika odlingsförutsättningar
Kvävegödsling och tillväxtreglering av hybridråg
NPKS till havre med stigande fosforgiva
Kvävegödsling till havre
Mikronäring till oljeväxter
Kvävestrategier i höstraps

Ogräs

Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Bekämpning av örtogräs i vårkorn

Vall

Timotejsorters konkurrensförmåga
Vallinsåddens utveckling vid olika helsädesalternativ
Vallfröblandning för breddat skördefönster
Vallfröblandning för breddat skördefönster-Värmland
Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid
Sortförsök i majs

Sorter och odlingsteknik

Sorter och odlingsteknik
Höstvete
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Vårkorn, tidiga sorter
Havre
Ärter
Höstoljeväxter
Höstraps-såtid
Vårraps
Vårrybs
Oljelin
Sorter ekologisk odling
Sortförsök, matpotatis

Växtskydd

Växtskydd inledning
Referensförsök mot svampsjukdomar i höstvete
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
Effekt av olika fungicider i höstvete
Svampbekämpning i rågvete
Svampförsök i råg
Svampförsök i korn
Betning mot kornets bladfläcksjuka
Svampbekämpning i havre i slättbygd
Svampbehandling i höstraps
Svampbekämpning på hösten mot Phoma i höstoljeväxter
Bekämpning av åkersnigel i höstraps
Svampsjukdomar i våroljeväxter
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
Bekämpning av jordloppor i vårraps
Svampbekämpning i åkerböna
Bekämpning av stritar i matpotatis