Försöksrapport 2009
Mellansvenska Försökssamarbetet

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 100205

Innehållsförteckning

Förord
Innehållsförteckning
Statistiska begrepp i försöksrapporten
Mellansvenska försökssamarbetet 2009

Växtodlingsåret 2009

Växtodlingsåret i Försök i Väst
Växtodlingsåret i Östra Sverigeförsöken
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
Temperatur och nederbörd i Mellansverige

Jordbearbetning

Jordbearbetningsstrategier
Etablering och luckringsbehov för höstraps

Växtnäring

Kvävebehov för höstvete under olika odlingsförutsättningar
NPKS till vårkorn på kalkrika jordar
Kvävebehov hos olika maltkornsorter
NPKS till havre med stigande fosforgiva
Kvävegödsling till havre
Kvävestrategier till höstraps

Ogräs

Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i vårkorn
Ogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige

Vall

Timotejsorters konkurrensförmåga
Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid
Vallfröblandning för breddat skördefönster

Sorter och odlingsteknik

Sortförsök
Höstvete
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Vårkorn, tidiga sorter
Havre
Ärter
Majs
Höstoljeväxter
Höstraps - såtid
Våroljeväxter
Oljelin
Sorter, ekologisk odling
Matpotatis

Växtskydd

Växtskydd inledning
Resultat av vanliga svampbekämpningar i höstvete
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
Effekt av olika fungicider i höstvete
Bekämpning av axfusarios
Svampbekämpning i råg
Svampbekämpning i rågvete
Svampbekämpning i korn
Svampbekämpning i havre
Svampbekämpning i höstoljeväxter
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
Svampsjukdomar i våroljeväxter
Betning mot jordloppor i vårraps
Betning mot linjordloppa
Svampbekämpning i åkerböna