Mellansvensk försökskonferens 2019

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 4/12
Inledning.
Vad äter vi i framtiden?
Erfarenheter av att odla ”nya” grödor.
-Fredrik Andersson
-Erik Jacobsson
När lönar det sig att investera i ny teknik för precisionsodling?
”Nyhetstimmen”
-Ann-Charlotte Wallenhammar
-Ulrika Listh
-Åsa Myrbeck
Hur effektivt är bevattning av spannmål?
Optimera kvävegivan beroende på sort och användningsområde.
Höga skördar och stora variationer i markens mineralisering–erfarenheter från 2019.
-Pernilla Kvarmo och Emelie Andersson
-Ellen Stolpe Nordin
-Erik Bertholtz
Kvävestrategier i höst- och vårvete–resultat från 2019.
Optimal kaliumgödsling i stråsäd.
Kväveeffektivitet beror (inte bara) på kväveform.
 
Torsdag 5/12
Odling i ett framtida klimat.
Växtskyddsförsök och inventeringar under 2019 Jordbruksverket.
Betningsförsök.
Ökar förekomsten av stinksot och flygsot i utsädet?
Ogräsförsök och inventeringar 2019.
Tillväxtreglering i raps.
”Nyhetstimmen”
-Ann-Charlotte Wallenhammar och Martin Pettersson
-Alf Djurberg
-Lina Norrlund
Utbrott av kolvsjuka – orsaker och effekter.
Värdet av biologisk mångfald.
Prosulfokarb – ny kampanj för att minimera risker.