Mellansvensk växtodlingskonferens 2023

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 25/1-23

Tid Ämne Föredragshållare
09.00 Fika  
09.30 Välkomna och väder Anders Eriksson, Sven-Åke Rydell, Anders Arvidsson
09.45 Förändrad prisbild del 1 Per Germundsson, LM
10.15 Förändrad prisbild del 2 Per-Arne Gustavsson, BM Agri
10.45 Bensträckare  
10.55 Förändrad prisbild vad blir kalkylen Lovang gruppen
11.25 Alternativa gödselmedel, strategiförsök LM LM/Växtråd
12.00 Lunch  
13.00 Dränera för bättre ekonomi! Line Strand, HS Konsult AB
13.30 Glutenlinje på Agroetanol hur påverkar det odlingen och sortval Agroetanol
14.00 Årets växtnäringsförsök Ingemar Gruvaeus, Yara
14.30 Fika  
15.00 Utveckling av metodik för gradering med drönare Aakash Chawade, SLU Alnarp
15.25 Nyhets "timman"
-Integrerat växtskydd

-Stråsädescystnematoder
-Utveckling av DNA-baserad jordanalys
-Fältförsök med mattenklee och rödklöver

Lina Norrlund, Jordbruksverket
Zahra Omer, HS Konsult AB
Zahra Omer, HS Konsult AB
Eva Edin, HS Konsult AB
16.15 Corteva, kvällens sponsor  
17.00 Avslutning  

 

Torsdag 26/1-23

Tid Ämne Föredragshållare
08.30 Välkomna och väder Anders Eriksson, Sven-Åke Rydell, Anders Arvidsson
08.45 Tempo försöken OS7-183 samt hur många plantor behövs för full skörd Albin Gunnarsson, Svenskraps
09.15 Fika  
09.45 Redovisning av intressanta Växtskyddsförsök
* L9-1150 IPM, strategi och effekter i höstvete
Hur påverkas svampangrepp av olika sorter och såtidpunkt
* L9-1072, Effekt och stratiegi mot vetets bladfläcksjuka
* L9-4040, Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
* Angreppen av rapsvivlar våren 2022
 
11.30 Major use Gunilla Berg, SJV
12.00 Lunch  
13.00 Integrerad bek klumprotsjuka, vad betyder spillrapsen i mellangrödorna Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB
13.30 Årets ogräsförsök och resistens test SJV
  Risker med ogräsfrön i mellangrödeutsäde SJV utsädesenheten
14.10 Biostimulants: how they work, commercial applications and research updates Jean Wong, SLU, Alnarp föredrag hålls på engelska
14.40 Hitta försök hur gör man, NFTS, Sverigeforsoken.se, FFE Sven-Åke Rydell, Anders Eriksson HS
15.00 Avslutning med fika