Försökskonferens 2012

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 28/11
Program
Inledning
Väder samt resultat från växtskyddsförsök och inventeringar i ÖSF-området
Bipolaris och Ramularia i korn
Skadegörare i majs
Integrerat växtskydd, var står vi i dagsläget
Fusarium - erfarenheter av handelns förprovtagning
Fusarium - erfarenheter från Västsverige
Sniglar, erfarenheter från inventeringar
Radhackning i vårraps
Resultat från årets ogräsförsök
 
Torsdag 29/11
Program
Höstrapsodling
Skördefaktorer för stor höstrapsskörd
Odlingsteknik, oljelin - gödsling, utsädesmängd, skörd
Höstvete, utvintring - kompensation och skördenivå
Utvintringsskador i höstvete
Växtnäringsåret - N-sensormätningar i försök och nollrutor
Mikronäring - principer för upptag
Mangan - utvintring, Bor till klöverfrö
Gulrost
Hantering av spannmål från skörd till lagring
Råvaror till Agroetanol