Mellansvensk växtodlingskonferens 2021

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 19/1-21

Sparad chatt, dag 1

TID

ÄMNE

Föredragsllare

09.00-09.10

Inledning

Anders Ericsson, HS Konsult

09.10-09.30

dret! Året som gick och nytt 30-årsmedeltal från SMHI.

Sofia Delin, SLU Skara

09.30-09.55

Gröngödsling med ensilage

Per Ståhl, HS Östergötland

09.55-10.00

Paus

 

10.00-10.20

Kvävestrategier i höstraps.

Gunnel Hansson, HS Skåne

10.20-10.30

Kväveupptag på våren i höstraps.

Lena Engström, SLU Skara

10.30-10.55

Kvävegödsling till höstvete. Optimala nivåer och jligheter till sena kompletteringar.

Ingemar Gruvaeus, Yara

10.55-11.10

Rast

 

11.10-11.25

Sena kvävegivor till höstvete.

Karin Hamnér, SLU Uppsala

11.25-11.45

Svavelgödsling till åkerbönor.

Zhara Omer, HS Konsult

11.45-12.00

Räkna klimatavtrycket med Greppa näringens dgivning.

Maria Stenberg, SJV Skara

12.00-13.00

Lunch

 

13.00-13.20

Spectral analysis and machine learning techniques for assessing botanical composition in leys.

Leonardo Monterio, SLU Um

13.20-13.45

Skördekartering för alla!

Mats Söderström, SLU Skara

13.45-13.50

Paus

 

13.50-14.15

Vilka påverkbara markegenskaper begnsar skördarna idag?

Holger Kirchmann, SLU Uppsala

14.15-14.25

SJV;s fosforgödslingsrekommendation.

Johan Malgeryd, SJV Linköping

14.25-14.35

Dynamisk fosforrekommendation beroende på växtföljd.

Ingemar Gruvaeus, Yara

14.35-14.50

Rast

 

14.50-15.15

Kvävegödsling till maltkorn

CG Pettersson, Lantmännen

15.15-15.35

ScanOats innehåller genetik, odling och nya livsmedel från havre

Johanna Wetterlind, SLU Skara

15.35-15.55

Nya täckdikningsförsök-uppgg och resultat.

Petter Ström, HS Konsult

15.55-16.00

Avslutning

Anders Ericsson, HS Konsult

Onsdag 20/1-21

Sparad chatt, dag 2

TID

ÄMNE

Föredragsllare

Video

9.00-9.10

Introduktion

 

 

 

xtskydd

 

 

09.10-09.30

Varför fortsätter stinksot och havreflygsot att öka?

Alf Djurberg, Vsc

 

09.30-09.50

Vetets bladfläcksjuka   Ökar denna bladfläcksvamp igen?

Anders Lindgren, Vsc

 

09.50-10.10

Kaffe

 

 

10.10-10.30

Blad som sporfällor.

Anna Berlin, SLU

 

10.30-10.50

Tillväxtreglering i höstvete – erfarenheter av 7 års försök.

Lars Johansson, Vsc

 

10.50-11.00

Paus

 

 

 

Ogräs

 

 

11.00-11.20

Lostor Biologi, utbredning och kontroll.

Henrik Gertzell, Student SLU

 

11.20-11.30

Enkät, gräsogräs i Mellansverige 2020.

Per Widen,

Leif Johansson, Vsc

 

11.30-11.40

Glyfosat Vad har hänt och vad är på ng?

Per Widen,

Leif Johansson, Vsc

Video

11.40-12.00

Vad går att göra för att förhindra ökande problem med gräsogräs?

Rikard Andersson, Vsc

Video

12.00-13.00

Lunch

 

 

 

Jordhälsa med fokus växtskydd

 

 

13.00-13.20

Mikrolivet i marken ur ett växtskyddsperspektiv.

Hanna Friberg, SLU

Video

13.20-

Baljväxter i växtföljden. Hur ofta kan vi återkomma med olika arter?

Mariann Wikström, Agro

Plantarum

Video

-13.50

Olika åkerbönsorters mottaglighet för Phytophthora-rotröta.

Mariann Wikström, Agro

Plantarum

Video

13.50-14.00

Paus

 

 

14.00-14.25

Havrecystnematoder

Ulf Axelson, HS stra

Video

14.25-14.50

Frilevande nematoder.

Maria Viketoft, SLU

Video

14.50-15.10

Kaffe

 

 

15.10-15.50

Nyhetstimmen” kort om aktuella

aktiviteter och projekt.

-Demoförsök i åkerböna

-Specialsökande hundar

-Identifiering av Phomasvampar i höstraps

-IPM Decisions

Anders Arvidsson, Vsc
Eva Edin, HS Konsult
Zahra Omer, HS Konsult
Björn Andersson, SLU

Video

15.50-16.00

Avslutning