Försökskonferens 2014

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 26/11
Program
Historik
Vreta Kluster
Grundläggande produktionsfaktorer i växtodlingen
Växtplatsanpassade odlingsåtgärder, precisionsodling
Markvård - packning, luckring, etablering
Resultat från försök med bandgående maskiner
Strukturkalkning, praktiska erfarenheter
Minskat P-läckage efter strukturkalkning
Höstvete mot nya höjder - management, timing mm
Sortmaterialets betydelse för odlingssäkerhet och avkastning
Kväveeffektivitet - upptag i förhållande till tillfört kväve
Odlingsekonomi - odlingsintensitet
Torsdag 27/11
Program
Neonikotinoiders effekt på rapsbaggar, resultat från svenska undersökningar m.m.
Väder samt resultat från växtskyddsförsök och inventeringar i ÖSF-området, del 1
Väder samt resultat från växtskyddsförsök och inventeringar i ÖSF-området, del 2
Majsmott, en ny skadegörare
Potatisbladmögel, 2014 års erfarenheter från fält
och beslutstödssystemet VIPS
IPM
Nya resultat avseende kemiska bekämpningsmedel i grundvatten och ytvatten
Stora höstveteskördar
Resultat från årets ogräsförsök
Olika sorters konkurrensförmåga mot ogräs